Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

d’Oude Raai | Amsterdam

Renovatie
Hergebruik installatiedelen
Ketensamenwerking

Grootschalige renovatie van Woonzorgcentrum d’Oude Raai in Amsterdam. De 92 appartementen worden geschikt gemaakt voor het leveren van intensieve zorg en ondersteuning.

Woonzorgcentrum d’Oude Raai van Cordaan in de Ferdinand Bolstraat wordt ingrijpend gerenoveerd en verbeterd op het gebied van (brand)veiligheid en duurzaamheid.

d’Oude Raai is in de jaren ‘80 opgericht als verzorgingshuis voor ouderen in De Pijp. De 92 appartementen worden geschikt gemaakt voor het leveren van intensieve zorg en ondersteuning. Van d’Oude naar de Nieuwe Raai!

Meedenken met de opdrachtgever om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande installatie om de beste afweging te maken voor het beschikbare budget. Ketensamenwerking resulteert in een tevreden opdrachtgever en tevreden nieuwe bewoners.

Linthorst Techniek is verantwoordelijk voor de Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architect
Vloeroppervlakte
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek