Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Privacy Policy

Linthorst Techniek B.V. gevestigd aan Wenumsedwarsweg 18 – 7345 AS Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Google Analytics

Linthorst Techniek maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Google Analytics verzamelt onder andere IP-adressen, (beperkt) zoekopdrachten, welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u die bezoekt en vanaf welke pagina u onze website verlaat. Het verzamelt technische informatie zoals het type browser, gebruikte plug-ins, gebruikt apparaat, besturingssysteem. Met deze informatie past Linthorst Techniek teksten en pagina’s aan om bezoekers beter van dienst te zijn. De informatie die Google Analytics verzamelt wordt door Linthorst Techniek niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die buiten deze dienst om worden verzameld. Het gebruiken en delen van de verzamelde gegevens door Google zelf wordt beperkt door de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden (http://www.google.com/analytics/terms/nl.html) en het Google Privacybeleid (http://www.google.com/policies/privacy/). Door middel van het verwijderen van cookies in uw browser kunt u voorkomen dat deze site herkent dat u een eerdere bezoeker bent. Google biedt een extensie voor verscheidene browsers als opt-out van Google Analytics. Deze vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mailchimp

Linthorst Techniek maakt gebruik van Mailchimp voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verzenden van een gespecificeerde nieuwsbrief. Mailchimp verzamelt de informatie gebaseerd op uw input via het inschrijfformulier. Dat is in ieder geval uw e-mailadres en optioneel uw bedrijf, functie en marktsegment waar u interesse in heeft. Met deze gegevens wordt onze e-mailnieuwsbrief zoveel mogelijk op uw situatie aangepast. Mailchimp houdt ook bij welke e-mailadressen de nieuwsbrieven openen en op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Op basis van deze informatie kan Linthorst Techniek de nieuwsbrief aanpassen, zodat het inhoudelijk beter aansluit op uw interesses. De informatie die Mailchimp verzamelt wordt door Linthorst Techniek niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die buiten deze dienst om worden verzameld. Het privacybeleid van Mailchimp vindt u op http://mailchimp.com/legal/privacy/.  Linthorst Techniek deelt de persoonsgegevens niet met derden, anders dan de partijen die bovenstaande diensten leveren conform hun eigen beleid, tenzij daar een gerechtelijke noodzaak toe is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linthorst Techniek B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Linthorst Techniek B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (af te leiden van pasfoto)
 • Lidmaatschap vakbond
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
Kredietwaardigheidscheck

Bij Linthorst Techniek B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@linthorst.world, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linthorst Techniek B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Linthorst Techniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Linthorst Techniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linthorst Techniek B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linthorst Techniek B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linthorst Techniek B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Linthorst Techniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Linthorst Techniek B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Linthorst Techniek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies worden alleen gebruikt wanneer ze geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linthorst Techniek B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@linthorst.world.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Linthorst Techniek B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linthorst Techniek B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@linthorst.world