Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Work in progress

Warmtenet Componistenbuurt | Zutphen

Volledige wijk van het gas af meer dan 700 woningen en diverse gebouwen Warmte uit oppervlaktewater van de IJssel als bron van warmtenet ...

Marijkeweg | Wageningen

Een duurzaam studentencomplex aangesloten op de centrale warmtevoorziening van Linthorst Energy ...

KIT – Koninklijk Tropeninstituut, Tropenmuseum en Tropenhotel | Amsterdam

Het grootste Rijksmonument van Amsterdam openhouden én fossielvrij maken Uniek project met één duurzame opwekcentrale en warmtenet naar diverse complexen ...

Warmtenet Wijk Kerschoten | Apeldoorn

Eén wijk van het gas af 3500 woningen en meer dan 100 utiliteitspanden Rioolzuiveringsinstallatie als bron van warmtenet ...