Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Work in progress

Marijkeweg | Wageningen

Een duurzaam studentencomplex aangesloten op de centrale warmtevoorziening van Linthorst Energy. ...

KIT – Koninklijk Tropeninstituut, Tropenmuseum en Tropenhotel | Amsterdam

Het grootste Rijksmonument van Amsterdam openhouden én fossielvrij maken. Uniek project met één duurzame opwekcentrale en warmtenet naar diverse complexen. ...

Warmtenet Wijk Kerschoten | Apeldoorn

Eén wijk van het gas af: 3500 woningen en meer dan 100 utiliteitspanden. Rioolzuiveringsinstallatie als bron van warmtenet. ...