Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Warmtenet Componistenbuurt | Zutphen

Aardgasvrije en duurzame warmte
Aquathermie

Volledige wijk van het gas af: meer dan 700 woningen en diverse gebouwen. Warmte uit oppervlaktewater van de IJssel als bron van warmtenet.

In samenwerking met de gemeente Zutphen, GWIB (Gelders Warmte Infrabedrijf), woningcorporatie Woonbedrijf ieder1 en andere lokale stakeholders worden momenteel de mogelijkheden onderzocht van een innovatief, publiek warmtenet op basis van aquathermie. Daarmee kunnen meer dan 700 woningen en diverse gebouwen in de Componistenbuurt van Zutphen van aardgasvrije en duurzame warmte worden voorzien.

Warmte uit oppervlaktewater voor warmtenet Zutphen
De gemeente Zutphen beschouwt de Componistenbuurt als pionier op het gebied van aardgasvrije verwarming. Het project dient als blauwdruk voor toekomstige initiatieven in Zutphen en wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, duurzaamheid en transparantie. Voor Linthorst en de betrokken partijen is het een gezamenlijke ambitie om de Componistenbuurt van Zutphen te voorzien van duurzame, betaalbare warmte. Dankzij de modulaire aanpak is het mogelijk om nu al rekening te houden met uitbreiding naar andere Zutphense wijken, waardoor de impact van het project significant is.

IJssel biedt duurzame kans voor warmtenet
Het warmtenetproject in de Componistenbuurt vloeit voort uit de ambitieuze doelstellingen van de gemeente Zutphen om de stad uiterlijk 2050 te verduurzamen door CO2-neutraal te worden. Het project wordt gezien als een vooruitstrevende oplossing voor de warmtetransitie in Zutphen. De nabijgelegen IJssel en Berkel bieden namelijk een uitgelezen kans: het warmtenet in de Componistenbuurt zal gebruikmaken van de warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel en/of Berkel (aquathermie). Die warmte wordt met behulp van warmtepompen en een warmte-koude-installatie omgezet naar de benodigde temperatuur om de meer dan 700 woningen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmte.

Next steps
Samen met alle partners werken we momenteel het definitieve energieconcept verder uit. Medio 2024 zal het warmtenetconcept gereed zijn. Naar verwachting wordt eind 2024 een conditioneel investeringsbesluit genomen, waarna de lichten op groen kunnen voor daadwerkelijke realisatie.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Opleveringn.n.b.
Opdrachtgever
Architectn.n.b.
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy