Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Warmtenet Wijk Kerschoten | Apeldoorn

aardgasvrije wijken
warmtenet via rioolzuiveringsinstallatie
betaalbare warmte

Eén wijk van het gas af: 3500 woningen en meer dan 100 utiliteitspanden. Rioolzuiveringsinstallatie als bron van warmtenet.

In een intensief traject gaat Linthorst Energy (ook nog wel bekend als “Wij Maken Energie”) samen met de Gemeente Apeldoorn en de wijk op zoek naar de beste gasloze oplossing voor ruim 3500 woningen en utiliteitspanden. Dit traject wordt begeleid in nauwe samenwerking met de projectgroep ‘Kerschoten Energie Neutraal’ (KEN) en is project van Programma Aardgasvrije Wijken.

KEN is een samenwerking van meerdere partijen: Gemeente Apeldoorn, drie woningcorporaties; Ons Huis Apeldoorn/Zutphen, de Woonmensen en Wooncorporatie De Goede Woning, Waterschap Vallei en Veluwe, Jacobus Fruytier scholengemeenschap en Firan.

Warmtenet door rioolzuiveringsinstallatie

De rioolzuiveringsinstallatie aan de rand van de wijk wordt straks de warmtebron voor het te realiseren warmtenet. De warmte die nu wegstroomt in de IJssel, wordt straks gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Intensieve samenwerking

De komende periode werken alle partners de plannen samen verder uit. Dit moet leiden tot een aantrekkelijk en betaalbaar warmte-aanbod voor bewoners en bedrijven. Maar het is nog niet zeker of het warmtenet er komt. Najaar 2023 kan de projectgroep daar meer over zeggen. In de tussentijd blijven bewoners en bedrijven in de wijk op de hoogte via de nieuwsbrief. Begin 2023 is er ook een informatiebijeenkomst voor de mensen in de wijk geweest.

Voor de aanleg van het warmtenet heeft het rijk in 2020 een subsidie gegeven van 7,3 miljoen euro. De partners doen hun uiterste best om te zorgen dat het warmtenet er ook echt komt.

Meer actuele informatie over dit project is te vinden op www.kerschotenenergieneutraal.nl 

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architectn.n.b.
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy