Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Warmtenet Wijk Kerschoten | Apeldoorn

Eén wijk van het gas af: 3500 woningen en meer dan 100 utiliteitspanden. Rioolzuiveringsinstallatie als bron van warmtenet.

Gemeentewerf Noord | Apeldoorn

Nog doen