Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Start project: 01-09-2022

Warmtenet Wijk Kerschoten | Apeldoorn

Eén wijk van het gas af: 3500 woningen en meer dan 100 utiliteitspanden. Rioolzuiveringsinstallatie als bron van warmtenet.

Gemeente Huizen | Huizen

Sinds 2021 vaste onderhoudspartner voor de gemeentepanden.