Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Grolleman Coldstore | Apeldoorn

Breeam In-Use
Proces industrie
Integrale partner

Grootschalige renovatie en verduurzaming.

Bij Grolleman Coldstore in Apeldoorn legt Linthorst Techniek een installatie aan die voldoet aan de eisen van Breeam In-Use. BREEAM In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw wordt gemonitord. Er wordt gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik.

Deze drie onderdelen worden weer beoordeeld op negen duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Met onze installatie leveren we een positieve bijdrage binnen de categorieën gezondheid, energie en water.

 

De elektrotechnische installatie is zo ontworpen, dat deze voldoet aan de BREEAM In-Use criteria:

 • Alle verlichting in de nieuwbouw is LED-verlichting.
 • De inbraakbeveiliging van het bestaande pand wordt uitgebreid naar de nieuwbouw.
 • Het energie- en waterverbruik wordt in kaart gebracht via een energiemonitoringssysteem. Hiermee wordt bewustwording gecreëerd, zodat het verbruik in de toekomst geminimaliseerd kan worden.
 • Verlichting op het terrein wordt vervangen door LED-verlichting. Hierbij zijn de richtlijnen van de NSVV in acht genomen. Er wordt rekening gehouden met ecologische omgevingsfactoren. De kleur van de verlichting is bijvoorbeeld aangepast, zodat dieren hier geen hinder van ondervinden.
 • De terreinverlichting is door middel van lichtschakeling tussen 23.00 u en 7.00u uitgeschakeld.

Werktuigbouw

 • Persluchtinstallatie
 • Drinkwaterleidingnet
 • Hemelwaterafvoeren
 • Brandbestreidingsinstallatie
 • Schoonmaakinstallatie
 • Riolering

Elektra

 • Aardingsinstallatie
 • Kabelgoot- en ladderbaaninstallatie
 • Licht- en krachtinstallatie
 • Verlichtingsinstallatie uitgevoerd in LED
 • Data-installatie
 • Brandmelding- en ontruimingsinstallatie
 • Inbraakbeveiligingsinstallatie

Meet- en regeltechniek

 • Regeltechnische installatie
Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architect
Vloeroppervlakte
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek