Klanten Samenwerken

Samenwerken

De energietransitie
Eerlijke energie voor iedereen

De toekomst van duurzaam is all electric

Wij werken aan een toekomst waarin fossiele brandstoffen plaatsmaken voor hernieuwbare bronnen. All electric is in onze ogen de meest optimale oplossing. Energie afnemen op die momenten dat die duurzaam beschikbaar is. Het grootschalig opslaan van warmte is daarbij noodzakelijk. Wij zijn gespecialiseerd in energielevering voor grootverbruikers. Wij verzorgen – naast de strategische in- en verkoop van deze elektriciteit – de ‘smart grid’ aansturing van alle flexibele processen en technieken.

Werkenbij-Meet-Regeltechniek

Integrale aanpak:
ontwerp, installatie en exploitatie

Wij zijn gericht op de opwekking, levering en opslag van hernieuwbare energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Omdat we binnen Linthorst World alle benodigde disciplines bundelen, van ontwikkeling tot bouw en onderhoud van installaties maar ook de opslag van energie en exploitatie, kunnen we gebruik maken van geavanceerde duurzame technologieën die intern zijn ontwikkeld binnen Linthorst, zoals onze gepatenteerde warmtepomptechniek.

Je verlaat Linthorst Energy

Kracht van hoogstaande duurzame technologie

Wij zijn een kennisintensief bedrijf dat diensten aanbiedt voor integrale duurzame oplossingen. Onze focus is honderd procent gericht op hernieuwbare energie. Hierbij gaan wij verder dan alleen het duurzaam opwekken en leveren van warmte. We kijken naar het complete energielandschap van het gebied of gebouw. Van zonthermie, laadpaal infrastructuur, smart grid aansturing en dynamische inkoop van elektra tot het als energy-hub samenwerken met uw omgeving.

Je verlaat Linthorst Energy

Samen ontwikkelen

Om maximaal waarde te creëren in het ontwerpproces werken we intensief samen met de gebouweigenaar (ontwikkelaar), bouwkundige partij en betrokken adviseurs. Met onze kennis en ervaring denken we integraal mee over de binnen-installatie, mogelijke optimalisaties tussen bouwkundige maatregelen versus installatietechnische, waarde van hogere duurzaamheidscore in puntensysteem versus hogere initiële investering of subsidiemogelijkheden voor de klant.

Onze diensten

Linthorst Energy is ontwikkelaar en exploitant van Duurzame Energie Projecten. Wij zijn gespecialiseerd in het in opdracht organiseren, realiseren en exploiteren van een duurzaam energiesysteem. We hebben alle disciplines in eigen huis, maar onze dienstverlening is afhankelijk van uw klantvraag. Dat maakt ons flexibel in onze dienstverlening. Linthorst Energy heeft een warmte leveringsvergunning bij de ACM en is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie.

Één aanspreekpunt

In de ontwikkeling, realisatie en exploitatie zijn wij uw integrale partner. Wij hanteren geen outsourcingsmodel, maar hebben een sterke realisatie- en beheerorganisatie met 250 eigen monteurs en servicetechnici in de buitendienst. Buiten de scope van het collectieve energiesysteem kunnen wij onze diensten verbreden met de werktuigbouwkundige binnen-installatie of complete elektrotechnische installatie. Ook kunnen we onze diensten verbreden ten aanzien van smart grid aansturing en inkoop van elektriciteit op de handelsbeurzen. Hiermee heeft u naast de bouwkundig aannemer slechts één partij om uw gebouw te realiseren en één aanspreekpunt ten aanzien van techniek in de exploitatiefase.