Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Smart Grid Sturing Energie-opwekking

Grootverbruikers van energie zoals hotels, zwembaden, industriële gebouwen en duurzame energiecentrales voor warmtenetten, hanteren doorgaans een combinatie energieopwekkingssystemen. Deze mix omvat bijvoorbeeld water-water warmtepompen in samenwerking met luchtwarmtepomptechnologie, gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK), gasgestookte CV-ketels en uitgebreide buffervaten (of zelfs nog grotere thermische opslagfaciliteiten). 

De kostprijs van elk van deze opwekkingsmethoden varieert en de prijs is ook nog eens onderhevig aan schommelingen in de tijd.

  • Het rendement van energieopwekking verschilt per systeem. 
  • De gebruikte energiebron varieert: gas of elektriciteit. 
  • Er zijn aanzienlijke schommelingen in de elektriciteitsprijzen op de inkoopmarkt.

Door middel van Smart Grid-aansturing van energieopwekking stellen wij dagelijks een optimaal productieprogramma op voor het energieopwekkingssysteem, gebaseerd op de voorspelde warmtevraag en de variabele energie-inkoopprijzen per uur. Met behulp van Smart Grid-sturing wordt het energiesysteem geautomatiseerd aangestuurd, wat resulteert in de laagst mogelijke energiekosten voor onze klanten.