Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Smart Energy City

Het verduurzamen van een wijk met laagbouwwoningen is mogelijk door individuele warmtepomp techniek of een collectief warmtenet. 

Linthorst is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een duurzaam energiesysteem voor een collectief warmtenet. Door het combineren van technologie zoals de Linthorst warmtepomptechniek, de buffertechnologie en de Smart Grid aansturing wordt een energiesysteem ontwikkeld dat duurzaam en betaalbaar is.

We geven de voorkeur aan het benutten van direct ingevoerde elektriciteit, afkomstig van duurzaam opgewekte zonne-energievelden. Hierdoor ontstaat een energie-ecosysteem dat op gemeentelijk of zelfs nationaal niveau zelfvoorzienend kan opereren, uitsluitend gevoed door 100% duurzame bronnen.Hierbij wordt gebruik gemaakt van grootschalige thermische buffering waardoor voor vele weken (in de zomer en het tussenseizoen) tot vele dagen (in het winterseizoen) buffercapaciteit aanwezig is. 

Voor een dichtbebouwde omgeving ontstaat hiermee de meest duurzame en betaalbare energieoplossing voor het gasloos maken van wijken of een zelfs hele gemeente.