Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Smart E-Building

Het energievraagstuk van een groot wooncomplex of hotel overstijgt de eenvoudige warmteopwekking. Het omvat een complex samenspel van verschillende energiebehoeften, zoals de gebouwgebonden elektriciteitsvraag, de eigen stroomproductie via zonnepanelen, de elektriciteitsbehoefte voor laadpaalinfrastructuur en de elektra ten behoeve van de warmteopwekking.

Binnen ons ontwerp voor een Smart E-gebouw streven we ernaar om deze diverse energiestromen harmonieus op elkaar af te stemmen. Dit wordt mogelijk gemaakt door innovatieve technieken zoals load balancing voor laadpalen, het gebruik van accu’s, thermische opslag van warmte en intelligente sturing van het energienetwerk.

Door deze elementen met elkaar te verbinden, realiseren we een duurzaam complex dat tegelijkertijd de laagst mogelijke energiekosten met zich meebrengt.