Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Skadi en Luxo Water-Water Warmtepomp

De Skadi en Luxo Water-Water Warmtepomp van Linthorst zijn collectieve water-water warmtepompen. De duurzame warmtebronnen van deze pompen zijn bodemwarmte, restwarmte (van bijvoorbeeld een rioolzuiveringsinstallatie) of oppervlaktewater.

Het gaat om collectieve industriële warmtepomptechnologie die geschikt is voor grotere vermogens (van 160kW tot 10MW – vanaf 100.000m3 gas). 

Bedoeld voor een of meerdere wooncomplexen die verbonden zijn met een klein warmtenet of voor een energiecentrale van een wijk van 3.000 woningen.

De warmtepomp is het resultaat van een samenwerking met internationale partners waarin wij verantwoordelijk zijn voor de unieke gepatenteerde technologie.

Voordelen:

  • Een zeer hoog opwekkingsrendement waardoor de techniek een positieve impact heeft op de BENG berekening. De warmtepomp heeft een BCRG verklaring.
  • Bij nieuwbouw levert het warmtepompsysteem ruimteverwarming op lagere temperatuur en warm tapwater direct op hoge temperatuur.
  • Voor bestaande bouw werkt het op bestaande afgiftesystemen tot maximaal 85ºC, waardoor er geen aanpassingen nodig zijn in de woning.