Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Data Driven Ontwerp Software van Verduurzamingen

Het verduurzamen van uw vastgoedcomplex vereist een aanzienlijke investering en vraagt om weloverwogen beslissingen die gebaseerd zijn op een grondige analyse van de lange termijn kosten.

  • Overweegt u isolatiemaatregelen? En zo ja, welke specifieke maatregelen staan u voor ogen? Denkt u aan vloerisolatie, vernieuwde kozijnen of zelfs een complete herstructurering van de bouwschil?
  • Hoe staat het met de huidige technische staat van uw cv-installatie? Overweegt u een duurzame omschakeling naar volledig elektrisch? Zo ja, welke technologie prefereert u? Of bent u geïnteresseerd in het benutten van warmteterugwinning uit ventilatielucht?
  • Zijn er momenteel klachten over comfort, zoals tocht?

Bouwkundige maatregelen hebben direct impact op energievraag en energielasten. Hoe houdt u de woonlasten betaalbaar?

Onze Data Driven Ontwerp Software stelt ons in staat om individuele en gecombineerde bouwkundige en installatietechnische verduurzamingsmaatregelen in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we streven naar de meest optimale oplossingen. Wat betreft bouwkundige aanpassingen, werken we graag samen met uw partners in de bouw. 

Met deze aanpak kunnen we onderbouwd inzicht verschaffen in de toekomstige energielasten van uw complex en bewoners. Onze besluitvorming is altijd gebaseerd op een gedegen businesscase – een weloverwogen keuze gebaseerd feitelijke data.