Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Stadhuis | Zoetermeer

Warmtenet
Gefaseerde meerjaren ontwikkeling
Integrale partner

Verduurzaming Stadhuis en gefaseerde ontwikkeling warmtenet waar Linthorst Energy warmte en koude levert.

De gemeente Zoetermeer wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. En het goede voorbeeld geven in modern samenwerken. Samenwerking en Duurzaamheid staat centraal: Eén duurzamen opwekinstallie waarbij energie wordt gedeeld voor vele afnemers in en rondom het Stadhuis.

Het Stadhuis is nu het minst duurzame gebouw van Zoetermeer. De gemeente wil het gebouw duurzamer maken, van energielabel G naar energielabel A. Ook vertoont het huidige Stadhuis ernstig achterstallig onderhoud, is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. -Gemeentenieuws

De Gemeente heeft in samenwerking met Linthorst gekozen voor ‘samenwerking’ en gekozen om energie te delen. Hiervoor is één centrale warmte & koude opwekinstallatie gerealiseerd die energie gaat leveren aan alle afnemers in dit gebied. Op deze wijze is er voldoende omvang om een duurzaam concept te realiseren (versus traditionele decentrale CV-gas-ketels), zijn de kosten per gebruiker lager en krijgt iedereen op een duurzame wijze energie.

De locatie van en rondom het bestaande Stadhuis wordt her-ontwikkeld voor bestaande en nieuwe gebruikers welke gefaseerd aangesloten worden op het centrale energiesysteem om warmte en koude van Linthorst Energy af te nemen:

  • Stadhuis Zoetermeer (2017)
  • Kantoor ANWB en UWV (2017)
  • Museum en Kantoor (2018)
  • Woontonen 30 appartementen (2019)
  • Woontoren (2024)

De centrale warmte-opwek en levering vindt plaats door Linthorst Energy waarmee Linthorst totale verantwoordelijkheid neemt voor het rendement van de installatie en lange termijn instandhoudingskosten (total cost of ownership).

Technisch Ontwerp

Linthorst heeft hier de vrije hand in het ontwerp. De installatie is All Electric (met CV-ketels als back up voorziening) middels een Hoog Temperatuur Warmtepomp (TT68 eigen ontwikkeling) in combinatie met een WKO. Hiernaast is een duurzaam LED verlichtingsplan en zonnepanelen voor eigen opwek van elektra.

Voor een goed binnenklimaat is gebruik gemaakt van klimaatplafonds in het gehele kantoor gebouw ten behoeve van warmte en koeling.

Linthorst Techniek is verantwoordelijk voor de realisatie van zowel de werktuigbouwkundige als de elektrotechnische installatie. De veiligheid en communicatie systemen en basis voorzieningen moesten instant blijven, wat een groot aantal interne interim voorzieningen noodzakelijk maakte om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Hiernaast is Linthorst voor 15 jaar verantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding van de gehele techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van KPI prestatiemeeting van alle processen zoals, klimaatinstallatie, brandmeldinstallatie, beveiligsinstallatie, zonwering en verlichting.

Hieronder een virtuele rondleiding door het nieuwe stadhuis van Zoetermeer.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architect
Vloeroppervlakte
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy