Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Huis van Eemnes | Eemnes

Energieneutraal
Warmtepomp met WKO
30 jaar instandhouding en onderhoud

Het nieuwe Huis van Eemnes het multifunctionele gemeentelijke ontmoetingsplek met bibliotheek, sportzaal en theater.

Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. Een nieuwe en duurzame accommodatie waar Eemnessers bij elkaar komen voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg, welzijn en ontmoeting. De lokale vestiging van Bibliotheek Gooi en meer maakt onderdeel uit van het Huis van Eemnes. Het moet tevens gericht zijn op een commerciële uitbating van horeca, zaalverhuur en (andere) faciliteiten.

De gemeente Eemnes heeft serieuze ambities op het gebied van duurzaamheid, met name ten aanzien van het terugdringen van CO2-uitstoot, waardoor het Huis van Eemnes een energieneutraal wordt. Het gebouwgebonden energieverbruik en de duurzame opwekking van energie moet daarbij (op jaarbasis) in evenwicht zijn. Voor het Huis van Eemnes is daarom een energieprestatie coëfficiënt van 0 vereist, bepaald conform NEN 7120.

Hiernaast is het de intentie van de overheid om de gebouwde omgeving in Nederland gasvrij te maken. De gemeente Eemnes heeft in dat kader het convenant ‘Aardgasvrije wijken’ ondertekend. Het Huis van Eemnes zal daarom niet van een gasaansluiting worden voorzien.

De Gemeente Eemnes wil met deze nieuwbouw het goede voorbeeld geven door zeer duurzaam te bouwen en zo invulling te geven aan duurzaamheidsambities.

Een zeer duurzaam All Electric concept en eigen opwek met PV zorgt voor een Energieneutraal gebouw dat geen gasaansluiting krijgt.

Op basis van een Design & Build uitvraag heeft Linthorst Techniek een ontwerp gemaakt dat voldoet aan bovenstaande uitgangspunten en is geselecteerd voor de realisatie van de complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie.

Comfort

 • Klimaatplafonds voor warmte en koeling zorgen voor behaaglijk binnenklimaat.
 • Ventilatie monitoring en aansturing per gebruiksruimte op basis van CO2 meters.
 • Modulair opgebouwd Wifi netwerk voor meerdere gebruikers
 • Circulatieleiding warmtapwater voor korte wachttijden

Toekomst bestendige Infrastructuur

 • All Electric met Hoog Temperatuur Warmtepomp (eigen R&D ontwikkeling) in combinatie met WKO ten behoeve van warmte/koude opwek en warm tapwatervoorziening
 • Warmteterugwinning luchtbehandeling met regeling op aanwezigheid / CO2
 • Energiezuinige LED verlichting met bewegingsmelders
 • 1.970 PV panelen voor eigen opwek elektriciteit (644 kWp).

Naast de realisatie opdracht is Linthorst Techniek verantwoordelijk voor 25 jaar beheer en onderhoud.

Werktuigbouw

 • Verwarming, koeling en luchtbehandeling;
 • Hemelwaterafvoer installatie;
 • Water en vuilwaterafvoer installatie;
 • Sanitaire toestellen;
 • Regelinstallatie voor de technische installaties en regelkasten.
 • Gebouwbeheersysteem (GBS) voor bediening, beheer en onderhoud (op afstand) van de installaties.

Elektrotechniek

 • Kracht, schakel, lichtinstallatie en verlichtingsarmaturen;
 • Noodverlichtingsinstallatie;
 • Data/CAI/WiFi installatie;
 • CCTV installatie;
 • Intercom/videofoon;
 • Inbraakmeldinstallatie;
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie;

Duurzame technieken

 • Centrale opwek middels Warmte- en koude-opwekking;
Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architect
Vloeroppervlakte
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek