Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Devo | Veenendaal

Hoog opwekrendement
Lange termijn prestatiecontract op uptime en rendement
Integrale ontwikkeling en ontwerp

Linthorst ontwerpt en realiseert een 2,6MW opwekcentrale voor DEVO (warmtebedrijf Veenendaal). Meer dan 2.000 woningen krijgen hiermee duurzame warmte.

Op dit moment bespaart DEVO al zo’n 30 á 35 % CO2 uitstoot, vergeleken met gasgestookte woningen elders in Veenendaal. Na afronding van het complete verduurzamingsproject, zal DEVO circa 60 á 65 % besparen. Daarmee komt DEVO al aardig in de buurt van de gewenste 100 % reductie die de Gemeente zich ten doel heeft gesteld voor 2035.

DEVO is hiermee een duurzaam warmtebedrijf en genomineerd voor meest innovatieve warmtenet van Nederland.

Een hoog temperatuur warmtepomp zorgt voor verdere verduurzaming van het warmtenetwerk. De techniek is uitontwikkeld en kan toegepast worden voor een lokaal warmtenetwerk voor de benodigde verduurzaming van bestaande wijken. De techniek is er klaar voor!

Verduurzaming Opwekinstallatie Devo
DEVO is het energiebedrijf dat warmte en koeling levert 1.600 woningen in Veenendaal.

In het kader van de verdere verduurzaming van de opwekcentrale  installatie ontwerpt en realiseert Linthorst Techniek een nieuw energiesysteem met hierin twee hoog temperatuur warmtepompen (80 ℃) met een vermogen van 2,6MW. De bestaande gasgestookte WKK zal minder worden ingezet.

Hiermee wordt een belangrijke verduurzaming gerealiseerd van het warmtenet en voorbereidt op de verder uitbereiding van 700 nieuwe aansluitingen.

De hoog temperatuur warmtepomp betreft een door Linthorst zelf ontwikkelde techniek. De techniek komt voort uit het innovatietraject dat in 2010 is gestart met het winnen van demonstratie subsidie Topsectoren Energie als meest veelbelovende techniek voor de verduurzaming van Nederland. Met behulp van de subsidie is een hoog temperatuur warmtepomp ontwikkelt met 68 ℃ en gemiddeld vermogen van 400kW. Deze techniek is inmiddels in meer dan 30 projecten toegepast.

De innovatieve techniek is hierna jaar op jaar door ontwikkelt naar grotere vermogen en hogere temperaturen. In 2018 is deze techniek toegepast voor de verduurzaming van het warmtenet in Leiden waar een 1,3 MW warmtepomp verantwoordelijk is voor de volledige produktie van energie voor 500 wooneenheden.

De installatie van DEVO is met 2,6MW de grootste installatie die wij tot op heden hebben gerealiseerd.

De totale opwekcentrale van DEVO gaat na plaatsing van onze techniek warmte produceren middels een combinatie van een hoog temperatuur warmtepomp, WKK en gasketels. Koude wordt geproduceerd middels de bron en/of de warmtepomp. Naast de warmte produceert de WKK ook elektriciteit. Mede hierdoor is het op dit moment economisch het meest interessant om de WKK preferent te stellen en bij voorkeur altijd aan te laten. De overige warmte wordt door de warmtepomp en gasketels, in deze volgorde, geproduceerd.

Het minimaal gevraagde vermogen gedurende het jaar is groter dan het thermisch vermogen dat de WKK kan leveren, wat inhoud dat de WKK altijd aanstaat en dus warmte en elektriciteit levert. Het overige vermogen wordt geleverd door de warmtepomp. Wanneer de WKK en warmtepomp samen niet voldoende vermogen kunnen leveren, gaan de gasketels het overige vermogen leveren.

Omdat de warmtepomp in serie staat met de WKK en gasketels zal afhankelijk van de vermogensverhouding en benodigde temperatuursverhoging de uittredetemperatuur van de warmtepomp bepaald worden. Hoe groter het vermogen van de warmtepomp ten opzichte van het totaal gevraagde vermogen, des te hoger is de uittredetemperatuur van de warmtepomp.

Mocht de WKK niet operationeel zijn of onverhoopt in storing staan is de warmtepomp ook in staat om 75°C te maken en dit direct in het systeem in te koppelen. De uittredetemperatuur van het de warmtepomp is dynamisch afhankelijk van het gevraagde vermogen.

De warmtepomp techniek is goed toepasbaar bij de verduurzaming van bestaande warmtenetten en/of bij verduurzaming van bestaande bouw middels een decentraal aan te leggen warmtenet met collectieve hoog temperatuur opwek.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architectn.n.b.
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy