Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Octrooi toegekend op Hoog Temperatuur Warmtepomp


Linthorst Techniek komt met doorbraak voor energietransitie

De octrooi aanvraag op de Hoog Temperatuur Warmtepomp van Linthorst Techniek is met succes toegewezen door het Octrooicentrum Nederland in Den Haag.

Het betreft een warmtepomp technologie waardoor significant hogere rendementen mogelijk worden in vergelijking met tot nu toe op de markt verkrijgbare techniek. Wat vooral tot uiting komt bij hogere temperatuur trajecten. Zo is het gelukt een technologie te ontwikkelen waarbij we bijvoorbeeld 70 graden maken met vergelijkbare rendementen als conventionele technieken op 50. Verder zijn temperaturen van 85 graden mogelijk als aanvoertemperatuur. Het betreft een collectieve warmtepomp in combinatie toe te passen met warmte en koude opslag in de bodem.

Dit is echt een internationale doorbraak waar we al meer dan 10 jaar aan werken met onze partners. De kostprijs om de bestaande bouw van het gas te halen daalt zo enorm. Dit door de ketels simpelweg te vervangen door deze warmtepompen. Onnodig dure aanpassingen aan de woningen worden zo voorkomen.  

De techniek is in te zetten voor:
  • verduurzaming / van het gas halen van bestaande gestapelde bouw
  • verduurzaming / van het gas halen van bestaande wijken / gebieden met bijvoorbeeld een centrale buurtwarmtepomp
  • grotere nieuwbouw projecten of gebiedsontwikkelingen
  • verduurzamen van bestaande warmtenetten

Voor nieuwbouw is het toepassen van de techniek van grote toegevoegde waarde in het behalen van de stringente BENG eisen en creëert veel waarde in de totale ontwikkeling. Dit omdat ook de benodigde hogere temperatuur voor tapwater gemaakt kan worden met significant hogere rendementen.

De techniek is verkrijgbaar via energieleverancier Wij Maken Energie, het zusterbedrijf van Linthorst Techniek. Hiermee zijn we met onze integraal verantwoordelijk voor de performance.

Ons innovatie team blijft vol continue doorwerken aan het verder verbeteren van de techniek en concepten. Het is een mijlpaal voor ons bedrijf en een prachtig succes voor onze medewerkers en partners. De uitrol van de techniek gaat inmiddels hard. We zitten al op vijftig projecten. Met als hoogtepunt de realisatie van de 1e gasloze wijk in Leiden in 2017 die met een WKO en deze warmtepomptechniek al jaren storingsvrij draait.