Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

‘Nederland sneller afhankelijk van buitenlands gas’

Het advies van TNO

Subsidie voor de ontwikkeling van fabrieken met het doel om import-gas te converteren naar het juiste calorische waarde voor ons gasnetwerk.

Volgens TNO zal Nederland al binnen 6 jaar afhankelijk worden van import van aardgas. Om huishoudens te blijven voorzien van gas dienen binnen 4 tot 6 jaar nieuwe fabrieken worden gebouwd om het import-gas te converteren naar bruikbaar gas. TNO stelt in de media dat de energietransitie naar All-electric te groot is en dat daarom subsidies moeten worden vrijgemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe gas-conversie fabrieken.

In reactie hierop ziet Linthorst liever een verplaatsing van de door TNO gevraagde subsidie voor nieuwe fabrieken naar subsidies ten behoeve van de energietransitie en niet het behoud van gasafhankelijkheid. Hiermee wordt Nederland in 2020 daadwerkelijk één van de duurzaamste landen van Europa.

Ofwel: on a mission to zero emission


Linthorst is al lange tijd bezig om de energietransitie te versnellen en om tegelijk daarmee de vraag naar aardgas te verkleinen. Wij zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met de bouw van een All-Electric warmte voorziening voor hoogbouw flats met een totale warmtevraag van ongeveer 14.000GJ.

Het betreft hierbij twee flatgebouwen met in totaal 500 wooneenheden aan het Jacques Urlusplantsoen, Woonstichting Ons Doel en zorginstelling Libertas in Leiden. Uniek aan dit concept is dat wij een bestaande ‘oudbouw’ flat van het gas af kunnen halen zonder het uitvoeren van kostbare gebouwisolatie en zonder aanpassingen te doen aan de binnen installatie/afgiftesysteem.

De huidige warmtevoorziening is een gas gestookte WKK van Nuon en wordt vervangen door een techniek die klaar is voor de toekomst: All-electric met hoge temperatuur warmtepomp (80°C) met een vermogen van 1500kW in combinatie met een warmte- en koude opslagbron. De warmtepomp maakt warmte voor de centrale verwarming en tevens voor het warme tapwater. Deze warmtepomp zal voor 100% kunnen voorzien in de warmte behoefte. 

Het project wordt tevens ondersteund door de DEI subsidie die Linthorst heeft ontvangen van RVO. De overheid stimuleert hiermee innovatie in duurzame energie. Dit is een goede stap in de richting om Nederland te verduurzamen. Laten we dan niet investeren in talloze extra fabrieken om import-gas om te zetten.

Ofwel: van het gas af!