Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Linthorst tekent opdracht voor gasloos Kerschoten

Gisteren is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een warmtenet in de Apeldoornse wijk Kerschoten. Met Linthorst is de projectgroep ‘Kerschoten Energieneutraal’ nu compleet. Ook zij hebben onze handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Wij Maken Energie wordt straks verantwoordelijk voor de warmte die dit net aan de bewoners gaat leveren. Ook de andere zeven projectpartners hebben de samenwerking nog eens bekrachtigd. 

Dit gebeurde bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de rand van de wijk. De zuiveringsinstallatie wordt straks de warmtebron voor het warmtenet waarbij 3.500 woningen gasloos kunnen worden. Het is de bedoeling om de warmte die nu wegstroomt in de IJssel te gebruiken om gebouwen te verwarmen.

Intensieve samenwerking

Met de komst van Linthorst is het team compleet. De komende maanden werken alle partners de plannen samen verder uit. Dat moet leiden tot een aantrekkelijk en betaalbaar warmte-aanbod voor bewoners en bedrijven. Maar het is nog niet zeker of het warmtenet er komt. Halverwege 2023 kan de projectgroep daar meer over zeggen. In de tussentijd blijven bewoners en bedrijven in de wijk op de hoogte via de nieuwsbrief. Begin 2023 komt er ook een informatiebijeenkomst voor de mensen in de wijk.

Apeldoornse partner

Linthorst zorgt voor het ontwerp en regelen van de warmteproductie. Zij zijn de warmteleverancier waarmee de bewoners en bedrijven te maken krijgen. Als Apeldoorns familiebedrijf werken zij elke dag aan het versnellen van de energietransitie. Dat doen ze samen met meer dan 400 collega’s en met hun opdrachtgevers. Al sinds 1978 ontwikkelen zij zelf unieke energiesystemen. Ze hebben al veel complexen en wijken gasloos gemaakt.

Waarom een warmtenet?

De meeste huizen en andere gebouwen worden warm gestookt met aardgas. Als we daarmee doorgaan, raakt het aardgas helemaal op en blijven we ons milieu belasten met teveel CO2 uitstoot. Het is dus belangrijk dat we op andere, duurzame manieren gaan verwarmen. In Kerschoten kunnen we de rioolwaterzuivering gebruiken voor het warmtenet. Zo kan de hele wijk warmte en warm water krijgen op een manier die beter is voor het klimaat. En zo kan iedereen in de wijk meedoen.

Over het project

In Kerschoten en Kerschoten-West werkt een groep van 8 partners aan de ontwikkeling van een warmtenet. Zij onderzoeken of de komst van een warmtenet in de wijk een duurzame en betaalbare vervanging is voor de CV-ketel op aardgas. Deze partners zijn: gemeente Apeldoorn, woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Firan en Linthorst.

Voor de aanleg van het warmtenet heeft het rijk in 2020 een subsidie gegeven van 7,3 miljoen euro. De partners doen hun uiterste best om te zorgen dat het warmtenet er ook echt komt.

Samen met de volgende partners werken wij aan dit prachtige project: Ons Huis, Waterschap Vallei en Veluwe, De Goede Woning, gemeente Apeldoorn, Firan, De Woonmensen en de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.