Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Lancering Techniekpact ‘Smart en Sustainable’

November 2017

Bij Alliander in Duiven is het Techniekpact Smart and Sustainable | Health, Energy and Water gelanceerd. In zijn rol als aanjager van het landelijke Techniekpact leidde Doekle Terpstra als dagvoorzitter de bijeenkomst.

Het Gelderse beroepsonderwijs bundelt de krachten met technische bedrijven uit de regio. De technieksectoren van de Gelderse Regionale Opleiding Centra en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Doel van het pact is gezamenlijke ambities te realiseren: dat mensen kiezen voor techniek, leren en innoveren in de techniek. En uiteraard ook Gelderland op de kaart zetten als een provincie met slimme en duurzame technische bedrijven. De focus van het pact ligt op de thema’s energie, water en health. Het pact zet reeds bestaande samenwerkingsprogramma’s in de etalage en biedt tevens een platform aan nieuwe initiatieven.

Gijs Linthorst wees op de rol van de overheid om serieus werk te maken van verduurzaming: ‘De overheid is nodig als drijvende kracht om duurzaam bouwen tot dé nieuwe standaard te maken’. Hij noemde het vergroten van de instroom in de techniek als onze grote uitdaging: ‘en dan met name het imago van de technische beroepen’.

Linthorst Techniek is direct betrokken als één van de grootste opleiders in de regio en middels vice-voorzitterschap van het Gelders Energie Akkoord.