Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Hotel Haarlem één van 5 Nederlandse pilots voor BREEAM In-Use certificaat

Voor nieuwbouwutiliteit is BREEAM-NL naast GPR-gebouw en LEED in Nederland een breed geaccepteerd certificaat voor het waarderen van duurzaamheidsaspecten van het gebouw. De ‘In-Use’ variant beoordeelt bestaande gebouwen. Bij renovatie van gebouwen vormt certificering een middel om bij te maken keuzes de bestendigheid voor de toekomst mee te wegen. Ook In-Use beoordeelt het gebouw zelf, het gebouwbeheer en het gebruik op een negental criteria, waaronder energieverbruik, gezondheid en ecologie.

Pilots draaien

In-Use wordt gebruikt voor kantoren/retail en wordt momenteel geschikt gemaakt logistieke gebouwen, hotels en gebouwen van het hoger onderwijs.

Hotel van der Valk Haarlem is één van de Nederlandse pilot projecten, samen met Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, PostNL en het Krasnapolsky hotel.

Het fundament achter de verduurzaming is de transitie naar All Electric. Hiervoor zorgt een Hoog Temperatuur Warmtepomp (TT68) in combinatie met een WKO installatie die op hoog en laag temperatuurniveau alle warmtevraag kan dekken van het gehele complex.  

De bestaande WKK installatie van 230kW elektrisch en de warmtepomp van 800kW worden door middel van een Smart Grid koppeling, waarbij rechtstreeks wordt ingekocht op de energiemarkt aangestuurd. Zo is het mogelijk om op basis van de laagste kostprijs te verwarmen met gas of elektra. +/- 50m3 aan buffer zorgt voor nog meer flexibiliteit.

Kosten reduceren

Nu het nog erg rendabel is om zo via de WKK gas af te nemen zal dit nog gebeuren. Het hotel kan echter zonder problemen van het gas af en volledig op elektriciteit opereren.

De Hoog Temperatuur Warmtepomp kan warmte maken met temperaturen oplopend tot 80 graden, hetgeen een significant hogere afgifte temperatuur is dan conventionele warmtepompen. Hiernaast wordt een rendement behaald dat tot 30% hoger ligt dan conventionele warmtepompen.

Met deze techniek worden kosten gereduceerd en is het hotel klaar voor de toekomst.