Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Eerste bestaande rijkskantoor met label A+++

Deze maand hebben wij het onderhouds-jaar na oplevering van LOA te Emmen afgerond.

In het ontwerpproces hebben wij Rijksvastgoed uitgedaagd om een unieke verduurzaming te realiseren van het Nationaal Archief te Emmen. De RVB is hierin meegegaan hetgeen heeft geresulteerd in het eerste bestaande rijkskantoor wat verduurzaamd is naar een Label A+++.

Het pand van 1.800m2, met 90 kilometer archieven en 220 gebruikers heeft geen gas aansluiting, waarbij de warmte wordt opgewekt met warmtepomp techniek in combinatie met WKO. De elektra wordt opgewekt middels 1.600 zonnepanelen. Gezien de kritische functie van het gebouw zijn de hoogste eisen gesteld aan de luchtkwaliteit, brandveiligheid en beveiliging. Hiermee was het ook voor Elektrotechniek een uitdagende opdracht.

De contractvorm en proces van samenwerking was ook uitdagend en intern geresulteerd in hoofdbrekers. Het betrof een UAVGC contract op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Uniek binnen deze wijze is dat de opdrachtnemer voor een Design & Build opgave juist op basis van zijn proceskwaliteit is geselecteerd in een Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De grondgedachte hierin is dat een goed onderbouwd proces vanzelf leidt tot het beste ontwerp dat aansluit bij de klantwensen waarin de opdrachtgever zoveel mogelijk wordt ontzorgd.

Het pand is in mei 2019 opgeleverd en afgelopen jaar hebben wij de installatie samen met de RVB gemonitord op performance. Hierbij is onder meer het energie verbruik in kaart gebracht, het rendement van de installatie gemonitord, de luchtkwaliteit beoordeeld en de installatie waar nodig bijgesteld om het comfort van gebruikers verder te verbeteren.

Resultaat is een zeer tevreden klant die graag met ons verder wil samenwerken!