Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Brandbeveiliging van uw zorginstelling, hotel of kantoor

Wij installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in gebouwen met verschillende gebruiksfuncties. Elk met op de gebruiksfunctie afgestemde brandveiligheidsvoorzieningen.

Linthorst Techniek is erkend als installateur voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

Zo hebben wij recent Siemens Cerberus PRO brandmeldinstallaties geleverd bij Livio verpleeghuis De Wiedenhof in Haaksbergen en bij Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) in Tubbergen. Beiden met een draadloze stilalarminstallatie (personen zoek installatie) conform NEN-2575 deel 4.

Aan brandveiligheid worden logischerwijs hoge eisen gesteld. Deze eisen liggen vast in het bouwbesluit (de wet) en diverse onderliggende normen en richtlijnen. Daarnaast dient de levering en installatie van gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties door erkende bedrijven te worden uitgevoerd. Deze erkende bedrijven zijn herkenbaar aan specifieke keurmerken die zijn gekoppeld aan de verschillende onderdelen binnen het kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is door een commissie van belanghebbenden vastgelegd in certificatieschema’s. In Nederland worden deze certificatieschema’s beheerd door Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV.

Naast de nieuwe installaties bij deze zorginstellingen hebben wij recent ook de brandmeldinstallaties geleverd bij:

  • Rijksgebouwendienst, nationaal archief en kantoor belastingdienst in Emmen (foto)
  • Huis van Eemnes, een multifunctionele accommodatie in Eemnes
  • Voiceworks, een kantoorpand in Almere Duin
  • Sonate, een brede school en kinderopvanglocatie in Etten-Leur
  • Hotel van der Valk Amsterdam
  • Aurora onderwijsgroep, diverse basisscholen op de Veluwe

Hiervoor werden zowel Siemens Cerberus PRO als Hertek Penta 5000 brandmeldsystemen gebruikt. Allen met een type-B luidalarminstallatie. De keuze voor Siemens of Hertek laten wij onder andere afhangen van de omvang van de installatie, de gebruiksfunctie van het te beveiligen gebouw, de bewakingsomvang van de detectie, de prijs en de wens van de afnemer.

Een bijzonder mooi project betrof de nieuwbouw van Hotel Van der Valk in Amsterdam aan de Zuidas. Hier hebben we geheel zelfstandig en onafhankelijk van derden een Siemens Cerberus PRO brandmeldinstallatie geinstalleerd. Deze omvangrijke installatie bestaat uit een sprinklermeldcentrale, een brandmeldcentrale en een alfanumeriek nevenpaneel. Deze zijn onderling via een redundant netwerk aan elkaar verbonden. Een groot voordeel hiervan is dat bij uitval van de centrale apparatuur in één van de brandmeldcentrales de installatie met circa 600 brandmelders als geheel in noodbedrijf kan blijven functioneren.

Vooral in hotels waar (slapende) mensen in belangrijke mate afhankelijk zijn van de brandbeveiligingsinstallaties is dit een belangrijk pluspunt. Vanuit de brandmeldinstallatie worden bij een brandalarm diverse installaties gestuurd waaronder een autonoom werkende luidalarminstallatie type-A. Hiermee worden alle aanwezigen, door middel van gesproken berichten in meerdere talen, tijdig gewaarschuwd. De toekomstige gasten van Hotel Van der Valk aan de Zuidas kunnen daarmee optimaal brandveilig worden ontvangen.