Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

BIM zorgt voor efficiency in het ontwerp en op de Bouw!

Linthorst Techniek is voorloper met het werken van BIM. Al jaren ontwerpen wij vrijwel alle projecten in Revit om zodoende een integraal digitaal ontwerp op te zetten met onze bouw partners. Dit zorgt voor een afgestemd ontwerp wat voldoet aan de eisen en in de bouw past.

De laatste jaren is de focus verschoven van ‘werken’ met BIM naar het daadwerkelijke ‘realiseren van efficiency’ voordelen.

Middels onderstaande onderwerpen willen jullie hierover informeren:

Artikel 1: Tapwater berekeningen in Revit op basis van de Nederlandse norm! 

Enige tijd geleden is Linthorst Techniek gestart met het onderzoeken of de leidingnet berekeningen efficiënter kunnen. Het huidige proces is nogal omslachtig, omdat onze engineers in twee programma’s moeten modelleren/tekenen. Dit proces zag er zo uit:

  • Modelleren leidingen in Revit t.b.v. de leiding lengtes
  • Vervolgens het traject uit Revit over tekenen in onze berekeningssoftware
  • In de berekeningssoftware geven we de verdere uitgangspunten aan, zoals de tapeenheden etc.
  • Hieruit volgt een berekeningsrapportage van een aantal A4-tjes.
  • De uitkomsten uit deze berekening dienen vervolgens weer, handmatig, overgenomen te worden in het Revit model.

Mocht het Revit model aangepast worden, dient het bovenstaande traject, deels, opnieuw belopen te worden. Dit is erg tijds intensief en de kans op fouten is zeer groot.

Dit moest anders!

Onze BIM-Manager Mart Morsinkhof heeft samen met enkele collega’s onderzocht wat nodig is om deze berekeningen in Revit te kunnen uitvoeren. Dit bleek echter niet eenvoudig omdat Revit een Amerikaans product is en geen nationale berekeningen ondersteund.

Dus diende een eigen Revit addin (Tool) gemaakt te worden. Voor de eerste projecten is deze tool gebruikt en de tijdswinst is immens.

De kans op fouten wordt hierdoor ook vele malen minder aangezien je het te maken stelsel ook berekend en niks handmatig over hoeft te nemen. Daarnaast is het stelsel na iedere aanpassing opnieuw door te rekenen. Hoe dit in z’n werk gaat ziet u hier:

Artikel 2: Boorrobot neemt handmatig werk over van 15.400 boorpunten!

Op het project Max & Moore wordt de boorrobot digitaal aangestuurd vanuit het Revit model en realiseert 500 boringen per dag. Dit is aanzienlijk sneller dan het handmatig uitvoeren en ook veel arbeidsvriendelijker. Linthorst Techniek werkt hiervoor samen met BIM-web BV.

In Revit heeft Linthorst alle leidingbeugels, open c-beugels, luchtkanaal beugels en rails voorzien van boorpunten. Naast deze ophang producten zijn ook de armaturen en inductie units voorzien van draadstangen met boorpunten. De boorrobot maakt per dag ongeveer 500 boorpunten aan,. Een grote factor hierbij is dat men niet hoeft te meten in de bouw en dat een steiger niet constant verplaatst moet worden.

Een mooi initiatief van onze projectleider Johnny Hoogstrate. Zo zie je, dat als je ruimte geeft aan mensen om initiatief te nemen en ondernemerschap te stimuleren je mooie dingen terugkrijgt.

Samen met bouwpartner Pleijsier Bouwgroep wordt de effectiviteit van de samenwerking ondersteund doordat wij gezamenlijk in één BIM model het ontwerp maken. Naast faalkosten reductie op de bouw zorgt het ook voor efficiency verbeteringen in de uitvoering.

Gewoon slim innovatief je werk doen!