Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Bellevue Alliander klaar voor energietransitie

Het hoofdkantoor van Alliander, Bellevue, uit 1992 voldeed niet meer aan de eisen en moest worden vernieuwd. Het pand slopen en een nieuw pand bouwen is de makkelijkste weg, maar de voorkeur ging uit naar renoveren. Linthorst Techniek maakt Alliander klaar voor de energietransitie: geen gas meer, de energievoorziening van dit moderne, groene kantoorpand is 100 procent all electric.

Ambitie Linthorst: Bellevue volledig all electric

Het pand duurzaam, energieneutraal en circulair (ver)bouwen waren belangrijke pijlers voor de opdrachtgever. Linthorst Techniek legde de lat net even wat hoger: Bellevue moet het toonbeeld worden van een kantoorpand dat klaar is voor de energietransitie. Geen gasaansluiting meer, volledig all electric. Smart grids, PCM buffers en software voor energiesturing maken dit mogelijk.

Duurzame technieken

Een combinatie van verschillende technieken zorgt ervoor dat het pand volledig in eigen energiebehoefte kan voorzien. In het atrium dak zijn zonnepanelen in het glas geïntegreerd, het dak is voorzien van extra zonnepanelen (exclusieve hoog rendement 300WP mono glas/glas) en de warmte- en koudeopslag in de bodem met water en lucht warmtepompen zorgen voor de verwarming en koeling van het pand. Wat betreft klimatiseren van het pand heeft Linthorst gekozen voor laag temperatuur verwarming met klimaatplafonds, vloer- en wandverwarming.

Smart grids van de toekomst

Bellevue is all electric en heeft geen gasaansluiting meer. Er wordt zoveel mogelijk energie opgewekt op het eigen perceel met PV. Om deze zelf opgewekte energie goed te benutten is het nodig om de afnamepatronen te kunnen sturen. Ook moet de energieafname kunnen worden beïnvloed als het slimme netwerk van de toekomst hierom vraagt. Om de productie van warmte en dus ook de vraag naar elektriciteit op dagniveau planbaar te maken, zijn er grote PCM (phase change materials) buffers geplaatst in de kelder. Dit om in een beperkte inhoud veel laagwaardige energie op te kunnen slaan. Alliander zal haar eigen software van het bedrijfsonderdeel EXE (energy exchange enablers) samen met Linthorst implementeren, om de continue input uit verschillende bronnen te kunnen analyseren. Weersverwachting, historische meetgegevens en energieprijzen vormen de basis voor een voorspelde energieafname. De flexibiliteit in het systeem zorgt voor de stuurbaarheid op het moment zelf.

Techniek voor iedereen

Begin 2017 verhuizen de medewerkers naar deze vernieuwde en inspirerende werklocatie. Een deel van de techniek blijft zichtbaar voor iedereen, naast de zonnepanelen in het glas en de klimaatplafonds is ook een warmtepomp zichtbaar in de ‘glazen’ technische ruimte op de begane grond.