Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Aftrap energiecolloquia bij lectoraat duurzame energie

Op 16 januari was Gijs Linthorst spreker bij het eerste Energiecolloquium van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, georganiseerd door het lectoraat Duurzame Energie. Tijdens de discussiebijeenkomst konden medewerkers van de lectoraten Duurzame Energie en Meet- en Regeltechniek, docenten, onderzoekers en studenten discussiëren over de energietransitie en de mate waarin het bedrijfsleven en de onderwijsinstelling hierin een rol spelen.

Groene economie, wel of niet?

Gijs startte de bijeenkomst met een uiteenzetting van macro-economische factoren die een rol spelen bij het wel of niet laten slagen van de energietransitie. Dit deed hij aan de hand van de bedrijfsgeschiedenis van Linthorst Techniek. Hij toonde aan dat in 1978, tijdens de oprichting van het bedrijf, Linthorst deze technieken al beheerste, maar factoren zoals de energieprijs, politiek en wetgeving ervoor zorgden dat de marktvraag uitbleef. Nu, anno 2017, zijn het juist de wetgeving, subsidieverstrekking en het maatschappelijk belang die maken dat de groene economie een vlucht neemt. 

Vraag naar hoogopgeleide techneuten

Het colloquium eindigde in een discussie over het opleidingsaanbod op hbo- en universitairniveau. Gijs is van mening dat het opleidingsaanbod van groot belang is bij het wel of niet uit kunnen rollen van de energietransitie, die volgens hem ‘nog moet beginnen’. Hij pleit voor een opleiding installatietechniek op hbo-niveau, waarin het totale spectrum van disciplines zoals Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Installatietechniek, Meet- en Regeltechniek, ICT en Bouwfysica aan bod komt.

Docenten en lectoren van de HAN reageerden hierop met initiatieven zoals HAN Engineering 2.0. Een module in de opleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek, waarin studenten gedurende een half jaar werken aan projecten uit het bedrijfsleven. Linthorst Techniek zou zo studenten kunnen laten proeven van het vak installatietechniek, interesse wekken en hen na hun opleiding middels een traineeship klaar kunnen stomen voor het vak.

Daarnaast biedt de HAN een associate degree Energietechniek aan. Een deeltijd opleiding van 2 jaar, waarin het vakgebied ook aan bod komt.