Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

’t Heycop Woningcorporatie Vecht en Omstreken | Breukelen

Gasloos maken 2 complexen met één opwekcentrale
Koeling in bestaande bouw
Ketensamenwerking met Aannemer voor isolatiemaatregelen

Unieke verduurzaming bestaande bouw waarmee appartementen complex Heycop en naastgelegen zorgcomplex de AA volledig gasloos zijn geworden. En ook nog eens koeling aangebracht in bestaande bouw om bestaande hittestress weg te nemen.

Woningcorporatie Vecht en Omstreken heeft de ambitie om het de 114 senioren huur appartementen van ’t Heycop in Breukelen te verbeteren. In samenwerking met de bouwkundig aannemer en de klant hebben wij een verduurzamingsconcept ontwikkeld.

Klantvraag

 • Verbeteren brandveiligheid en toegankelijkheid.
 • Verbeteren levensloopbestendigheid
 • Investeringen met no regret
 • CO2 neutraal in 2050

Samenwerking

Samen met de bouwkundige partner en de klant is een analyse beschreven: “Wat waardevol is, krijgt nieuw leven”. Hierin staan maatregelen beschreven die opgedeeld kunnen worden in de volgende categorieën:

 • Noodzakelijke werkzaamheden ivm veiligheid.
 • Op korte termijn noodzakelijk onderhoud / noodzakelijke renovatiewerkzaamheden.
 • Onderhoud / renovatie werk wat op middellange termijn op de MJOB staat maar waar er vanwege synergievoordeel of overige voordelen voor gekozen kan worden om nu ook uit te voeren.
 • Verduurzaming van `T Heycop om co2 neutraal te zijn in 2050.  En werkzaamheden welke niet strikt noodzakelijk zijn maar wat wel een gewenste kwaliteitsverbetering is.

Oplossing

 • Gevelisolatie en aanbrengen brandwerende afwerking.
 • Vervangen leidingwerk en toepassen warmteterugwinning.
 • Verduurzaming opwekking naar All-Electric met een Hoog Temperatuur Warmtepomp.
 • De keuze voor de verduurzaming van de opwek is ondersteund met een business case.

Gasloos & Warmtenet
De energie opwekking wordt verduurzaamd met een hoog temperatuur warmtepomp in combinatie met warmte en koude opslag in de bodem. De hoog temperatuur warmtepomp levert warm water en direct ook tapwater. De bestaande CV ketels gaan eruit en ’t Heycop wordt hiermee gasloos!

Om optimaal gebruik te maken van schaalvoordelen wordt het naastgelegen gebouw De Aa ook aangesloten op het warmtenet en centrale opwekinstallatie. Met de levering van 3200 GJ wordt dit gebouw vrijwel gasloos (bestaande CV ketels blijven staan als backup en minimaal ingezet voor piekvermogen).

Koeling
Wij hebben hiernaast invulling gegeven aan de urgente wens van bewoners met een oplossing te komen voor oververhitting (of hittestress) in de zomer. Hiervoor gaan wij koeling aanbrengen in de woningen middels een uniek afgiftesysteem dat zowel kan verwarmen als koelen.

Voor de bestaande hoogbouw is het aanbrengen van koeling uniek en innovatief. Met de verwachte verdere opwarming van het klimaat in Nederland en toenemende isolatie van bestaande hoogbouw is dit een belangrijke oplossing voor waarde behoud van het woningbezit in Nederland.

Wij Maken Energie – Exploitatie
Ons zusterbedrijf Wij Maken Energie exploiteert het energiesysteem. De bewoners ontvangen rechtstreeks warmte en koude op basis van de Warmtewet.

Woningstichting Vecht en Omstreken legt hiermee de verantwoordelijkheid en prestatie van de installatie onder bij een professionele derde partij. Het past in de trend dat corporaties niet kern activiteiten uitbesteden.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architectn.n.b.
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy