Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Jacques Urlusplantsoen | Leiden

Warmtenet
Grote All Electric Opwekcentrale HT WP + WKO
Smart Grid Aansturing

1e Gasloze wijk van Nederland. Warmtenet met 1 duurzame all elektric opwekcentrale en grootschalige thermische buffer waaruit warmte wordt geleverd. Smart grid flexibele aansturing energie produktie op basis van goedkoopste (meest duurzame) momenten op de dag.

Aardgasvrije toekomst voor bestaande flats

Met het opzeggen door Nuon van het bestaande warmteleveringscontract (centrale opwek met gasgestookte WKK) stonden de twee VVE’s, Woonstichting Ons Doel en zorgcentrum Libertas in Leiden voor een uitdaging om binnen korte tijd te zoeken naar een alternatief (ongeveer 400 wooneenheden met warmtevraag van 14.000 GJ).

Voor de VVE’s was het uitgangspunt primair gericht op continuïteit van de warmtevoorziening zonder investering en met name zonder kostenstijging (met tarieven ver onder maximale warmtewet tarieven). Woonstichting Ons Doel en Libertas hebben hiernaast als doelstelling om een bijdrage te leveren aan verduurzaming.

Verduurzaming van Hoogbouw Flats zonder lastenverhoging voor bewoners.

Uniek duurzaam concept: Centrale gasketel ERUIT en de Hoog Temperatuur Warmtepomp erin. Zonder bouwkundige (isolatie) maatregelen en/of modernisering van het afgiftesysteem. Besparing van 475.000 m³ gas.

Warmtepomp voor warmte 
Linthorst heeft een technisch ontwerp gemaakt dat klaar is voor de toekomst: Warmtepompen met een vermogen van 1,5 MW in combinatie met een warmte en koude opslag bron. De warmtepomp maakt warmte voor de centrale verwarming en tevens het warme tapwater. De bestaande gasketels blijven als back up / piek-voorziening aanwezig, echter naar onze verwachting zijn deze vrijwel niet nodig voor de primaire warmte voorziening.

Geen grote aanpassingen nodig geweest
Uniek aan dit concept is dat wij een bestaande ‘oudbouw’flat van het gas af kunnen halen zonder het uitvoeren van kostbare gebouwisolatie en zonder aanpassingen te doen aan de binneninstallatie/afgiftesysteem. Hiernaast wordt een rendement behaald dat tot 30% hoger ligt dan conventionele warmtepompen. Dit concept is mogelijk doordat we werken met een unieke Hoog Temperatuur Warmtepomp (TT68) die specifiek ontwikkeld is om hoogbouwcomplexen van een centrale gasvoorziening over te zetten naar all electric.

Deze warmtepomp maakt temperaturen oplopend tot 85 graden Celsius, hetgeen een significant hogere afgifte temperatuur is dan conventionele warmtepompen, waardoor geen CV-gas gestookte warm-tapwater voorziening nodig is en door de hogere aanvoertemperatuur geen aanpassingen nodig zijn in het gebouw (isolatie en aanpassing afgifte-radiatoren in de woningen).

Deze innovatie is in 2016 uitgeroepen tot nr 1 meest belovende innovatie RVO Nederland – Top sectoren Energie en financieel ondersteunt met een DEI subsidie.

Besparing van 475.000 m3 gas = Besparing van 845 ton – CO2 uitstoot! = 42.000 bomen!*

*Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot op nemen (compenseren) in zijn biomassa. Bomen nemen de CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof.

Smart Grid
Hiernaast wordt een smart grid koppeling gerealiseerd. Door de aanwezigheid van de warmtepomp techniek en een 200m3 buffervat bestaat er flexibiliteit van het moment waarop ‘energie opwekking’ plaatsvindt. Middels een smart grid koppeling tussen deze techniek en de prijzen op de handelsbeurs wordt elektra ingekocht (en warmte opgewekt) wanneer de prijs laag is (cq als er overcapaciteit is in de Nederlandse markt bijvoorbeeld op een zonnige dag of wanneer er veel wind waait). Hiermee dragen wij effectief bij aan het effectief gebruik van duurzame opgewekte energie in Nederland. Deze smart grid koppeling wordt ook aangeboden aan de Netbeheerder om congestie management uit te voeren op het elektriciteitsnetwerk.

Linthorst Energy
Doordat de gebouweigenaar geen financiële middelen heeft om de verduurzaming zelfstandig te realiseren en de verantwoordelijkheid en risico’s graag bij een derde partij willen leggen gaat Linthorst Energy de investering uitvoeren en warmte leveren middels een langlopend warmteleveringscontract (ESCO). Linthorst heeft hiermee volledig het risico voor lange termijn instandhouding & onderhoud en het rendement van de opwekinstallatie (productie rendement inkoop elektra versus opwek GJ warmte/koude). En dat alles met tarieven die ver onder het niveau liggen zoals vastgesteld in de Warmtewet.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architectn.n.b.
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy