Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Groenpoort | Veenendaal

Energieproductie kijkt naar weerbericht
Hypermoderne energiecentrale
Flexibiliteit zonder netcongestie

Nieuwbouwwijk Groenpoort in Veenendaal krijgt duurzame hypermoderne energiecentrale met energie voor de hele wijk.

Vanaf 2024 verrijst de nieuwbouwwijk Groenpoort in het oosten van Veenendaal. Deze gemeente voegt hier maar liefst 935 nieuwe wooneenheden toe aan de stad. Linthorst Techniek en DEVOG (het gemeentelijke warmtebedrijf van Veenendaal) tekenden onlangs de overeenkomst voor een hypermoderne energiecentrale.

De bewoners in de wijk krijgen hieruit straks warmte en koude geleverd met behulp van een uniek warmtepomp concept van Linthorst. Jaren geleden zette Veenendaal al de trend met de realisatie van een duurzaam energienet in gemeentelijke handen. Met de bouw van deze unieke centrale zetten zij opnieuw de trend op het gebied van duurzaamheid.

Smart grid ontwerp: energie productie kijkt naar weerbericht
Middels een openbare aanbesteding is Linthorst geselecteerd als partner van DEVOG voor het ontwerp en realisatie. Momenteel werkt Linthorst samen met hen aan een optimaal ontwerp van het energiesysteem. In het voorstel wordt gebruik gemaakt van grootschalige warmte buffering. Doordat het hiermee straks mogelijk is warmte op te slaan ontstaat er meer flexibiliteit. De warmtepomp kan namelijk warmte opwekken op gunstige momenten. Zo kan bijvoorbeeld de warmte geproduceerd worden op het moment dat de zon schijnt of de wind waait. In de nacht en/of bij windstil weer zal de centrale dan geen warmte produceren en deze zelf onttrekken uit de grote buffer. Zo is het de doelstelling om aantoonbaar 100% duurzaam opgewekte energie in te kunnen zetten bij de productie van de warmte. Linthorst en DEVOG kiezen zo samen voor een vernieuwende ‘smart grid’ strategie. Een betaalbaar maar uiterst duurzame energievoorziening is hiermee gegarandeerd.

Naast een grote warmtebuffer is er ook een grotere warmtepomp voorzien die zelfs in de winter kan wachten op de meest duurzame momenten om stroom af te nemen en zo de benodigde warmte in een kortere periode kan produceren.

Betaalbaar en betrouwbaar net voor bewoners
Bijkomend voordeel is dat de elektra prijzen laag zijn op momenten dat er veel duurzame energie beschikbaar is. Hierdoor ligt de uiteindelijke kostprijs ook lager. Zo draagt Linthorst bij aan betaalbare energie voor bewoners. Daarnaast gaat de samenwerking om een langjarige verbintenis waarbij Linthorst lange termijn garanties geeft op de werking en opwekrendement van de centrale. Zo zijn bewoners niet alleen verzekerd van duurzame energie maar hebben ze ook een betrouwbare energievoorziening.

Gebruikte warmtepomptechniek is uniek
De basis van het energiesysteem is een Hoog Temperatuur Warmtepomp (75C) die door Linthorst zelf is ontwikkeld. Hiermee kan met een hoog opwekrendement een hoger temperatuurniveau worden bereikt dan bij andere vaak gebruikte technieken. Gijs Linthorst, directeur bij Linthorst: “Wij hebben onze eigen techniek jarenlang doorontwikkeld en hebben met afstand het hoogste opwekrendement van de markt. Wij maken bijvoorbeeld nu 70 graden water op een rendement waar de gemiddelde warmtepomp op de markt net 50 graden mee maakt. De techniek wordt sinds 2017 in vele projecten toegepast”. Linthorst verwacht met deze ontwikkeling van grote waarde te zijn voor de energietransitie nu de vraag naar duurzame warmtenetten steeds urgenter wordt.

Congestie in het stroomnet
Een ander actueel thema is de zogeheten netcongestie waar we in Nederland mee kampen. Er is gewoonweg niet voldoende transportcapaciteit beschikbaar in het Nederlandse energienet om iedereen op de piekmomenten te voorzien van de contractueel afgesproken vermogens.

Zo zal deze centrale ook bij gaan dragen in de oplossing om flexibiliteit te verzorgen in deze stroomafname. En zo meer vermogen beschikbaar te houden voor overige ontwikkelingen in de stad.

Zo blijkt een grotere centrale met warmte en koude ineens een meer betaalbare en duurzamere oplossing te zijn dan vele individuele varianten.

2024 eerste woningen klaar
De energiecentrale zal bij de ingang van de wijk als eyecatcher gaan fungeren. De architect van Groenpoort (Mies Architectuur) heeft het pand zo ontworpen dat het goed past bij de uitstraling van de wijk en in harmonie is met de bouwstijl van de woningen. Bouwbedrijf Kreeft is namens Linthorst  verantwoordelijk voor de realisatie van de bouw van de energie centrale. Op dit moment wordt de grond van de wijk bouwrijp gemaakt waarna met de bouw van de eerste woningen en appartementencomplexen kan worden gestart. In 2024 gaan de eerste bewoners van warmte en koude gebruik maken en in 2027 moet de gehele wijk compleet zijn.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architect
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy