Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

De Wissel Talant | Beetsterzwaag

Gasloos met één opwekcentrale en warmtenet naar panden
Langjarig onderhoud met prestatie afspraken
Integrale partner voor W en E

Grootschalige herontwikkeling de zorginstelling De Wissel waar Linthorst als W en E partner verantwoordelijk is voor ontwerp, realisatie en langjarig onderhoud. Gasloos met centrale opwekinstallatie (WKO en HT warmtepomp) en warmtenet naar de verschillende panden. Totale besparing 86.000m3 gas.

Voor de herontwikkeling de zorginstelling De Wissel, als locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is van groot belang: Zorgveiligheid, Efficiëntie in de total cost of ownership, Toekomstbestendige infrastructuur en bovenal Zorgcomfort. Het is de 1e zorginstelling in Nederland welke volledig All-Electric functioneert (Van het Gas Af), met gebruik van de in eigen huis ontwikkelde TT68 hoog temperatuur warmtepomp. Totale besparing 86.000m3 gas.

De Wissel in Beetsterzwaag is een bestaande locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, waar cliënten in een meer beschermde setting kunnen leven, wonen en werken. Onder de naam Herontwikkeling De Wissel bouwt Talant nieuw. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige ‘paviljoens’ uit de jaren zestig en zeventig stammen en sterk zijn verouderd. Ook het hele terrein wordt opnieuw ingedeeld.

Bij de nieuwbouw is het streven te bouwen zoals dat ook in een gewone wijk zou gebeuren. Dus geen platte daken, want dat doet te veel denken aan een instelling, maar juist huizen met een kap. De huizen worden gebouwd rond een soort patio met veel ruimte en licht voor de bewoners. Door natuurlijke taluds rond de woningen, hoeven er geen hekken geplaatst in het kader van veiligheid. De aanleg nodigt bewoners uit om op het terrein te blijven. Het middengebied van het terrein krijgt functies (zoals tuincentrum, dierenweide) die uiteraard ook toegankelijk zijn voor bewoners uit Beetsterzwaag.

De herinrichtings- en nieuwbouwwerkzaamheden vinden plaats zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande zorgcapaciteit. Het primaire proces van zorgverlening aan de cliënten gaat door.

 

Techniek

Middels een Design, Build en Maintain klant uitvraag heeft Linthorst Techniek voor de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische installatie een concept ontwikkelt dat voldoet aan de volgende visie:

 • Zorgveiligheid
  • De groepszorgwoningen met 24-uurs zorg wordt voorzien van een brandmeldinstallatie met “volledige bewaking” en doormelding naar de brandweermeldkamer. De vier nieuw te plaatsen brandmeldcentrales worden door middel van een redundant glasvezelnetwerk met elkaar en met de reeds aanwezige brandmeldinstallatie verbonden.
  • Back-up voorziening technische installaties
 • Zorgcomfort
  • Vloerverwarming- en koeling
  • Individueel regelen, maar wel te overrulen
  • Onafhankelijk van de ‘buurman’ of weersomstandigheden
  • Minder interactie bewoners en technici
 • Efficiëntie in de total cost of ownership
  • Centraal gepositioneerde techniek waardoor er ruimte besparing is op decentrale locaties.
  • Laag energieverbruik door centrale opwekking van warmte & tapwater middels een All-Electric installatie bestaande uit een TT68-hoog temperatuur warmtepomp (met 30% hoger rendement dan reguliere warmtepompen) en WKO.
  • Laag energieverbruik door gebruik full led-verlichting
  • Automatisch pro-actief monitoren rendement installatie en verbruik
  • Volledige ontwerp in BIM hetgeen bijdraagt aan efficiency toekomstig (technisch) beheer.
  • De optimalisatie van de total cost of ownership is onderbouwd middels een integrale lange termijn business case.

 • Toekomstbestendige infrastructuur
  • De Wissel heeft geen gas meer nodig / infrastructuur op All-Electric;
  • Geen negatieve implicaties voor toekomstige gasprijs stijging;
  • Klaar voor toekomstige uitfasering gas uit Nederland;
  • Eigen opwek middels zonnepanelen;

Het betreft een UAVGC opdracht waarmee Linthorst Techniek verantwoordelijk is voor de naleving van de door de opdrachtgever vastgestelde uitgangspunten. Het ontwerpproces wordt uitgevoerd in BIM waar de opdrachtgever gedurende het ontwerpproces middels 3D animaties kan beoordelen of het ontwerp voldoet aan zijn klantwens.

Hiernaast is Linthorst Techniek voor 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Werktuigbouw

 • Verwarming, middel centrale opwekking met warmtepompen en gebruikmakend van een WKO (warmte koude opslag) afgifte daar waar mogelijk met vloerverwarmingen eventueel aangevuld met convectoren etc.
 • Koeling middels luchtbehandeling en vloerkoeling
 • Luchtbehandeling
 • Water en Sanitair (loodgieterswerkzaamheden: riolering, water, afvoer)

Duurzame technieken

 • WKO
 • WTW
 • Warmtepomp middels een uniek gepatenteerd systeem met uitzonderlijk hoog rendement
 • Pv panelen

Elektra

 • Verlichting
 • Aarding
 • Geluidsinstallatie
 • Brandbeveiliging
 • Camerasysteem
 • Ontruimingsinstallatie
 • Domotica (voorbereiding )
 • Toegangscontrole

Meet- en regeltechniek

 • Regeltechnische installatie
 • GBS

Onlangs publiceerde DGC een uitgebreid artikel over de renovatie en nieuwbouw van dit complex.
Lees hier het hele artikel.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgever
Architect
Vloeroppervlakte
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek