Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Appartementen De Kroon | Zoetermeer

Duurzame Warmte en Koude
Aangesloten op Warmtenet
Transformatie kantoor naar woningen

Transformatie kantoor naar 35 appartementen die aangesloten worden op duurzame Opwekcentrale van Linthorst Energy in het Stadhuis van Zoetermeer. Volgende stap in gefaseerde groei warmtenetwerk en duurzaam stadshart in Zoetermeer.

Energie Delen

De Gemeente Zoetermeer heeft bij de renovatie van het Gemeentehuis in 2017 gekozen voor de realisatie van een centrale duurzame warmtevoorziening en deze energie te delen met zijn omgeving. Hiervoor is één centrale warmte & koude opwekinstallatie gerealiseerd die energie gaat leveren aan alle afnemers in dit gebied. Op deze wijze is er voldoende omvang om een duurzaam concept te realiseren (versus traditionele decentrale CV-gas-ketels), zijn de kosten per gebruiker lager en krijgt iedereen op een duurzame wijze energie.

De centrale warmte-opwek en levering vindt plaats door Linthorst Energye waarmee Linthorst totale verantwoordelijkheid neemt voor het rendement van de installatie en lange termijn instandhoudingskosten (total cost of ownership).

Naast het reeds aangesloten Gemeentehuis, Museum, ANWB/ UWV wordt komend jaar het naastgelegen appartementencomplex De Kroon aangesloten op de centrale warmtevoorziening.

Appartementen worden voorzien van duurzame energievoorziening. Samenwerking en Duurzaamheid staat centraal: Eén duurzamen opwekinstallie waarbij energie wordt gedeeld voor vele afnemers in en rondom het Stadhuis.

De woontoren naast het Gemeentehuis Zoetermeer wordt door Dura Vermeer getransformeerd naar 35 moderne appartementen. De appartementen worden aangesloten op de centrale warmtevoorziening van Linthorst.

Linthorst Techniek realiseert de aansluiting op de centrale warmtevoorziening (vanaf warmtepomp tot en met afleversets in de woningen).

Linthorst Energy zal warmte en koude leveren aan de bewoners.

Eigenschappen
Provincie
Start project
Oplevering
Opdrachtgevern.n.b.
Architectn.n.b.
Vloeroppervlakten.n.b.
Linthorst World Partners
Linthorst Techniek
Linthorst Energy