Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Vloeroppervlakte: 8.000 m²

Productiefaciliteit Zandbergen World’s Finest Meat | Zoeterwoude

Nieuwe produktie locatie met integratie van industriële techniek met W en E installatie. Hoge duurzaamheid met Breeam Outstanding.

ROC Vakschool Rijn IJssel | Wageningen

Renovatie en Nieuwbouw Vakschool van het Rijn IJssel College in Wageningen